Ürünler

Ürün Bilgileri

yağmurlama boruları kelepçeli

Yağmurlama Sulama Sistemi; Suyu belirli bir basınç altında ince damlacıklar halinde, yağmur şeklinde, sulama biçimidir. Su, basınçla yağmurlama başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde araziye uygulanarak, eşit dağılımlı bir sulama sağlanmaya çalışılır.

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİNİN YERLEŞTİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ana boru hattı hâkim eğim doğrultusunda yerleştirilmelidir.

Yağmurlama lateralleri hakim meyle dik ve imkan nispetinde tesviye eğrilerine paralel doğrultuda olmalıdır.

Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde lateraller hakim rüzgar yönüne dik gelecek biçimde yerleştirilmelidir.

Çok uzun yağmurlama laterallerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Laterallerin kısa olması işçiliği azaltır ve eşit su dağılımı sağlar.

Laterallerin ana hat üzerinde ki hareketi en az iş gücüne ihtiyaç gösterecek biçimde düzenlenmelidir.

Lateral hareketlerinin kolay ve birlikte çalışan başlık sayılarında ki değişimin az olması için sistem imkan oranında kare veya dikdörtgen şeklinde düzenlenmelidir.

Sistemin boru büyüklükleri ve tertibi, yıllık masrafları en aza indirecek biçimde olmalıdır.

İmkanların izin vermesi durumunda, uygun ve ekonomik boru çapları seçimine imkan vereceğinden, pompaj ünitesi alanın ortasına yerleştirilmelidir.